Marek Chromý

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Místní vyhlášky

 

01/2021 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích na rok 22 vyhláška 1-2021.docx

01/2021 Obecně závazná vyhláška o stanovení kratší doby nočního klidu - Účinnost od 25.3.2021 2021/1  

01/2020 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích na rok 2021 - Účinnost od 15.1.2021 2020/1 

01/2019 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích na rok 2020 - Účinnost od 10.1.2020 Vyhláška 2019/1

02/2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se ruší vyhláška č. 2/2002 2018-2

01/2018 Obecně závazná vyhláška o stanovení kratší doby nočního klidu - Účinnost od 14.02.2018  2018-1

03/2016 Obecně závazná vyhláška o společném školském obvodu Základní školy  - Účinnost od 01.01.2017 2016_03 

01/2017 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích na rok 2018 - Účinnost od 01.01.2018 2017_01

03/2015 Obecně závazná vyhláška Požární řád obce Doudleby - Účinnost od 25.06.2015  2015_03

               - Příloha OZV 03/2015 Vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 2015_03_příloha

1/2015 Obecně závazná vyhláška Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doudleby - Účinnost od 23.04.2015 - 2015_01

               -  Příloha OZV 01/2015 Umístění kontejnerů na odpady 2015_01 příloha 

14/2008 Obecně závazná vyhláška Daň z nemovitosti (místní koeficient pro daňovou povinnost) - Účinnost od 01.01.2009  2008_14

13/2008 Obecně závazná vyhláška Daň z nemovitosti (koeficient pro sazbu daně) - Účinnost od 01.01.2009  2008_13

Usnesení zastupitelstva

21. veřejné zasedání 30.12.2020 zápis 21/2020

20. veřejné zasedání 2.12.2020 zápis 20/2020

19. veřejné zasedání 12.11.2020 - zrušeno - odpadl důvod schůze pozvánka 19/2020

18. veřejné zasedání 21.10.2020 zápis 18/2020

17. veřejné zasedání 29.8.2020 zápis 17/2020

16. veřejné zasedání 29.6.2020 zápis 16/2020

15. veřejné zasedání 1.6.2020 zápis 15/2020

14. veřejné zasedání dne 15.4.2020 zápis 14/2020

13. veřejné zasedání dne 11.3.2020 zápis 13/2020

12. veřejné zasedání dne 5.2.2020 zápis 12/2020

11. veřejné zasedání dne 27.11.2019 zápis 11/2019

10.veřejné zasedání dne 13.11.2019 zápis 10/2019

9. veřejné zasedání dne 12.9.2019 Zápis 9/2019

8. veřejné zasedání dne 16.8.2019 (Čapák)  Zápis 8/2019

7. veřejné zasedání dne  26.6.2019 Zápis 7/2019

6. veřejné zasedání dne 24.4.2019  Zápis 6/2019

5. veřejné zasedání dne 10.4.2019 Zápis 5/2019

4. veřejné zasedání dne  6.3.2019 Zápis 4/2019

3. veřejné zasedání dne 27.12.2018 Zápis 3/2018

2. veřejné zasedání dne 21.11.2018 Zápis 2/2018

1. veřejné zasedání dne 24.10.2018 Zápis 1/2018

30. veřejné zasedání dne 24.8.2018 (KD Doudleby) Zápis 30/2018

29. veřejné zasedání dne 19.7.2018 Zápis 29/2018

28. veřejné zasedání dne 27.6.2018 Zápis 28/2018

 27. veřejné zasedání dne 23.5.2018 Zápis 27/2018

 26. veřejné zasedání dne 21.2.2018 Zápis 26/2018

25. veřejné zasedání dne 27.12.2017 Zápis 25/2018

24. veřejné zasedání dne 6.12.2017 zápis 24/2017

23. veřejné zasedání dne 16.11.2017 zápis 23/2017

22. veřejné zasedání dne 18.08.2017 zápis 22/2017

21. veřejné zasedání dne 21.06.2017 zápis 21/2017

20. veřejné zasedání dne 03.05.2017 zápis 20/2017

19. veřejné zasedání dne 15.03.2017 zápis 19/2017

18. veřejné zasedání dne 22.02.2017 zápis 18/2017

17. veřejné zasedání dne 28.12.2016 zápis 17/2016

16. veřejné zasedání dne 26.10.2016 zápis 16/2016

15. veřejné zasedání dne 26.08.2016 zápis 15/2016

14. veřejné zasedání dne 15.06.2016 zápis 14/2016

13. veřejné zasedání dne 16.05.2016 zápis 13/2016

12. veřejné zasedání dne 17.02.2016 zápis 12/2016

Směrnice

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 21/2021

Směrnice - Knihovní řád Knihovny Doudleby Knihovní řád

Směrnice - jednací řád Jednací řád zastupitelstva