Marek Chromý

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Kultura a spolky > Stalo se > 2011

Stalo se 2011

 

Jarní pouť

Termínem konání jarní poutě je pátá neděle po masopustu, na Doudlebsku lidově zvaná nejčastěji Černá. Přestože se v době postu nesmělo dříve tančit, pouť se těšila jako první na Doudlebsku po přestálé zimě značné oblibě. V letošním roce se obec rozhodla tradici této pouti obnovit, a to i v souvislosti s letošním výročím 1030 let od první písemné zmínky o obci. Počasí se naštěstí vydařilo, takže do Doudleb dorazilo v neděli 10. dubna několik stánkařů s výrobky lidových řemesel, nafukovací hrad a také dva poníci. Program pouti začal slavnostní mší, jíž se zúčastnili i zástupci souboru Doudleban a Národopisného spolku Komařice v krojích. Pozvání k celebrování mše přijal P. Adolf Pintíř, generální vikář českobudějovické diecéze. Při mši zazpívala píseň Ave Maris stella od A. Dvořáka studentka konzervatoře Anna Vrábková z Doudleb. Od 14 hodin v kulturním domě prezentoval kronikář pásmo vyprávění o lidových zvycích Na Doudlebsku od masopustu do jara spojené s nahrávkami pamětníků. Od 16 hodin pobavil děti i dospělé svým vtipným vystoupením kejklíř Vojta Vrtek ze Straňan. Program zakončilo promítání dvou starých filmů o Doudlebech.

    

Chlapský den

Po úspěchu dětského putování po Doudlebech vymyslely tři Mirky (Beranová, Caplová a Dušáková) obdobnou soutěž pro muže. Konala v sobotu 4. června v Doudlebech podél řeky, tedy v prostoru mezi lávkou a mlýnem. Na jednotlivých stanovištích museli muži plnit úkoly na čas, např. šplh na provazovém žebříku, plavba na kajaku, chůze po laně nad řekou, jízda na koloběžce atd. Finanční výtěžek soutěže byl věnován mateřské škole.

       Nové hřiště pro děti

V červnu bylo dětské hřiště ve Straňanech na Čapáku opatřeno novými atrakcemi pro děti (klouzačka, kolotoč, houpačky). Dosavadní atrakce byly přestěhovány Na stoku, takže mají děti možnost navštěvovat na dvě místa.

100leté narozeniny

Dne 13. července oslavila sté narozeniny Marie Běhunková, která žije od roku 2003 v domově důchodců Dobrá Voda u Č. Budějovic. I ve sto letech si uchovala jasnou mysl a paměť. Blahopřát jí přišli kromě zástupců obce také muzikanti a zpěváci souboru Doudleban. Jde o prvního člověka z naší obce, který se dožil takto vysokého věku.

 

Putování po Doudlebech

Dne 3. září se konal druhý ročník soutěže Putování po Doudlebech pro děti.

Dožínky a oslavy 1030 let obce Doudleby

Dlouho zůstanou v paměti občanů letošní dožínky, které připadly na sobotu 10. září. Jelikož na tento rok připadlo 1030 let od první písemné zmínky o obci a také 115 let od založení sboru dobrovolných hasičů, rozhodlo se obecní zastupitelstvo připravit na tento termín bohatý kulturní program, který přilákal širší publikum. Oslavy začaly tradičním průvodem folklórních souborů, které tentokrát nejprve zamířily ke kostelu. V půl druhé se konalo slavnostní posvěcení nové sochy Panny Marie, která byla pořízena z dobrovolné sbírky dárců.

 

Od kostela se průvod i dav diváků přesunul do prostoru Na stoce, kde během dopoledne vyrostl velký stan, pod nímž se celý program odehrával. Počasí se naštěstí vyvedlo, a tak stanová plachta chránila, když ne před deštěm, tak alespoň před slunečním žárem, kterého bylo na zářijový čas nebývale mnoho. Těsně po druhé hodině zde začal program folklorního festivalu. Jako první vystoupil jako vždy Doudleban s tradičním pásmem. Následovalo vydařené vystoupení dětského souboru Doudlebánek, který se po několika letech nečinnosti opět podařilo obnovit. Dále vystoupil Kovářovan s tradičním předáním žertovného dárku a další soubory. Krátce po čtvrté hodině byla folklórní část programu oficiálně uzavřena předáním darů pro vedoucí souborů, poté vystoupil se svým číslem fakír Petr Braun. Následovala ukázka hasičského zásahu v minulosti v podání našich hasičů a staré doudlebské stříkačky z roku 1896. V pět hodin přišla na řadu věhlasná jihočeská dechovka Babouci. V sedm hodin vstoupila na podium pěvecká dvojice dobře známá z televizních reklam – Eva a Vašek. Právě oni společně s Babouky dokázali vytvořit tu správnou pohodovou atmosféru a dobrou náladu, jaká by na podobných akcích měla určitě být. Po půl deváté se osazenstvo diváků částečně vyměnilo a celý program oslav uzavřela diskotéka pro mladé nejen věkem, která trvala až do půlnoci. Podle příznivého ohlasu mezi občany není pochyb, že se oslavy více než vydařily.

      

Zájezdy seniorů

V červnu uspořádal místní klub seniorů zájezd autobusem na Novohradsko a na podzim na Lipno a Šumavu. Kromě důchodců se zúčastnili i další zájemci z řad střední generace. V pátek 2. prosince se v kulturním domě konalo setkání seniorů, při němž hrál na klávesy p. Klor a promítaly se pořízené fotografie ze zájezdů.

 

Lucky

V letošním adventním čase bylo v Doudlebech možné potkat po více než sto letech tzv. lucky. Tyto bíle zahalené postavy se lišily místo od místa. Zatímco jinde na Českobudějovicku mívaly nejčastěji masku podobnou čapímu zobáku, v Doudlebech nosily lucky kozí hlavy. Obvykle v ruce držely husí peruta nebo metly, jimiž vymetaly prach i všechno zlé. Kontrolovaly, zda se přede či ne, jestli se děti během adventu postí a domácnost je uklizená. Obnovení obchůzky lucek iniciovala Markéta Michalová, která také společně s manželem Petrem vyrobila první kozí hlavu na tyčce. Obleky se připravily jednoduše ze starých prostěradel. V pondělí 12. prosince, tedy v předvečer svátku sv. Lucie, vyrazilo na cestu obcí šest lucek, z nichž dvě měly kozí hlavu masku z papíru a čtyři na tyčce. Jedna lucka měla na zádech nůši s kornouty cukroví, které dostávaly hodné děti.

  

V roce 2011 se narodili:
Tereza Čermáková, Doudleby 4
Jiří Tybitancl, Doudleby 46
Vanessa Vajnerová, Straňany 52
Tomáš Ondřej Klor, Doudleby 22
Jonáš Nedorost, Doudleby 51
Filip Šůla, Straňany
Zemřeli:
Vojtěch Beran, Straňany 60 (60 let)
Růžena Homolková, Straňany 6 (74 let)
Jan Klečka, Doudleby 35 (71 let)
Marie Křenková, Straňany 38 (90 let)
František Šimánek, Doudleby 30 (98 let)