Marek Chromý

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Odpadové hospodářství

Svozový plán 2024

Svozový plán rok 2024 pro obec Doudleby.png

 

Odpadové hospodářství

V obci bylo vytipováno několik  stanovišť, kde občané mohou odložit tříděný  odpad. Místa byla zpevněna, akce byla spolufinancována z dotace Jihočeského kraje. V roce 2019 bylo zrušeno nevyhovující stanoviště „Na Vyhlídkách“, které sloužilo pro majitele rekreačních chat. Místo vzhledem ke své poloze nebylo možno kontrolovat a tak bylo zneužíváno pro odkládání nebezpečného a velkoobjemového materiálu. Kontejner byl kontaminován např. eternitem nebo azbestem, což vedlo ke zbytečným finančním nákladům na separaci, a tím se celkově zbytečně navyšovala částka za systém likvidace odpadu. Obec doplácela rozdíl. Nakonec byl využit prostoru v areálu bývalého zemědělského družstva a kontejner   sem byl přesunut pod dohled průmyslových kamer. Občané, kteří v areálu odložili odpad, který sem nepatří, byli o své chybě následně osobně poučeni starostou.  Svozová firma  místo doplnila o další nádoby na tříděný odpad, a to nejen pro rekreanty.  Přesto je však tato změna stále pro některé majitele chat problém, žádají návrat kontejneru na původní místo, jako důvod uvádějí, že nové odkladiště je mimo jejich odjezdovou trasu z chaty,   a svůj odpad  odkládají například u odpočívadla stojícího u křižovatky cesty vedoucí do chatové oblasti (směr "Rechle"). 

 

Obec v roce 2019 získala cenu Modrá stuha v soutěži Jihočeská Vesnice roku, a za finanční odměnu pořídila pro občany popelnice na tříděný odpad přímo do domácností. Povedlo se tak snížit zátěž velkých kontejnerů na komunální odpad a zvýšit efekt třídění v obci.  Než se obec rozhodla pro toto opatření, konzultovala svůj záměr s představiteli obcí v okolí. Zástupci obce se vydali na exkurzi do firmy Marius Pedersen, kde si za přítomnosti vedoucího provozu prohlédli, jak se zde nakládá s materiálem přivezeným svozovými auty přímo  z obcí. Před Vánoci roku 2020 pak připravila pro své občany motivační balíček, který obsahoval nákupní tašku s logem obce z recyklovaných materiálů, osobní dopis místostarostky s apelem na třídění odpadů, reportáž z exkurze, kalendář svozu na příští rok, PF a kalendářík s motivem obce, látkový pytlík na pečivo a semena lučních květin. Mladí brigádníci je roznesli  do schránek.   

 

Obec Doudleby získala v roce 2022 Zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku - Jihočeský kraj. 

 

301634407_445369984207613_4507444192090452780_n.jpg

 

Snaha třídit odpad přímo v domácnost se dle finanční analýzy na konci roku 2022  začíná vyplácet - díky tomu jsou nižší náklady na svoz a likvidaci a tudíž zůstanou poplatky za popelnice ve stejné výši jako minulé roky. Zastupitelé schválili pro rok 2023 poplatek ve výši 620 Kč. 

 

Dvakrát ročně mají občané (a majitelé rekreačních objektů) možnost zlikvidovat ostatní odpad na akci „železná neděle“.

 

Občané jsou informováni o systému provozování sběru odpadu sms, rozhlasem, plakáty, informace jsou k nalezení na webu obce či na sociálních sítích. Starosta zodpovídá řadu dotazů osobně či telefonicky. Na začátku každého roku občané obdrží pokyny ke třídění (vč. termínů svozu) přímo do svých schránek.

 

11.11.2023 "železná neděle" plakát železná neděle

Svozový plán odpadů v Doudlebech

svozový plán 2023 svozový plán 2023

svozový plán 2022 svozový plán 2022 

 

 

mapa shromaždišť kontejnerů na tříděný dopad

 

 

E-BOX

V chodbě Obecního úřadu v Doudlebech byl umístěn E-BOX, tj. sběrný box pro odkládání vyřazeného drobného elektrozařízení. Příklady odkládaného zařízení plakát

 

Jak nakládat s bioodpadem

 kontejner na bioodpad je umístěn v areálu bývalého zemědělského družstva

 

Ukliďme Česko - Ukliďme Doudleby

 

článek v Českobudějovickém Deníku https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/odpadky-patri-do-kose-doudlebsti-uklidili-svou-ves-20190407.html

SKMBT_C224e23070411020_0001.jpgSKMBT_C224e23070411020_0002.jpg

 

ČOV v Doudlebech

SKMBT_C224e23070411030_0001.jpg

SKMBT_C224e23070411030_0002.jpg

EKOLOGICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

SKMBT_C224e23070411031_0001.jpg

SKMBT_C224e23070411031_0002.jpg