Marek Chromý

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Občan

Občan

Pokyny k bezhotovostní platbě místních poplatků pokyny

 

Občanský průkaz

Změny ve vydávání OP od 1.8.2018

 

Přihlášení k trvalému pobytu:

Dospělý občan – je majitelem nemovitosti, kde se chce přihlásit

Občan, který se chce přihlásit k trvalému pobytu se dostaví v úředních hodinách na obecní úřad.
Předloží tyto doklady:
platný občanský průkaz
výpis z listu vlastnictví o nemovitosti (nebo kupní smlouvu, potvrzenou Katastrálním úřadem), nelze-li vlastnictví ověřit nahlédnutím do KN
Na obecním úřadě vyplní přihlašovací lístek a podepíše jej.
Na místě zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
Úředník znehodnotí jeho občanský průkaz ustřižením levého dolního rohu a bezodkladně provede změnu v centrálním registro evidence obyvatel. Občan je sám povinen nechat si zhotovit nový občanský průkaz Matričním úřadě Magistrátu města České Budějovice, oddělení občanských průkazů.
Odhlašování při změně trvalého pobytu se neprovádí.

Dospělý občan - není majitelem nemovitosti, kde se chce přihlásit, tím je jiná fyzická osoba

Občan, který se chce přihlásit k trvalému pobytu se dostaví v úředních hodinách na obecní úřad společně s majitelem nemovitosti, kde se chce přihlásit
Předloží tyto doklady:
platný občanské průkazy (přihlašovaný i majitel nemovitosti)
výpis z listu vlastnictví o nemovitosti (nebo kupní smlouvu, potvrzenou Katastrálním úřadem), nelze-li vlastnictví ověřit nahlédnutím do KN
Na obecním úřadě vyplní přihlašovací lístek a podepíše jej.
Na místě zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
Úředník znehodnotí jeho občanský průkaz ustřižením levého dolního rohu a bezodkladně provede změnu v centrálním registro evidence obyvatel. Občan je sám povinen nechat si zhotovit nový občanský průkaz Matričním úřadě Magistrátu města České Budějovice, oddělení občanských průkazů.
Odhlašování při změně trvalého pobytu se neprovádí.

Dospělý občan - není majitelem nemovitosti, kde se chce přihlásit, tím je právnická osoba

Občan, který se chce přihlásit k trvalému pobytu se dostaví v úředních hodinách na obecní úřad společně se zástupcem majitele nemovitosti, kde se chce přihlásit
Předloží tyto doklady:
platný občanské průkazy (přihlašovaný i majitel nemovitosti)
řádnou nájemní smlouvu, potvrzenou zástupcem organizace nebo společnosti, která je majitelem nemovitosti
Na obecním úřadě vyplní přihlašovací lístek a podepíše jej.
Na místě zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
Úředník znehodnotí jeho občanský průkaz ustřižením levého dolního rohu a bezodkladně provede změnu v centrálním registro evidence obyvatel. Občan je sám povinen nechat si zhotovit nový občanský průkaz Matričním úřadě Magistrátu města České Budějovice, oddělení občanských průkazů.
Odhlašování při změně trvalého pobytu se neprovádí.

Nezletilí, kteří dovršili 15ti let a je jim vydáván první občanský průkaz

Děti do 15 let jsou přihlášeny k trvalému pobytu zároveň se svými rodiči, nebo po svém narození v místě trvalého pobytu matky. Rodiče předloží rodný list dítěte. Správní poplatek neplatí.
Obecní úřad vystaví přihlašovací lístek (úřední kartu) při vydávání OP bez nahlášení - dítě nemá povinnost přijít se přihlásit k trvalému pobytu. Jedná se o děti, které již byly přihlášeny k trvalému pobytu v obci se svými rodiči
Správní poplatek neplatí.

Děti do 15 let

Děti do 15 let jsou přihlášeny k trvalému pobytu zároveň se svými rodiči, nebo po svém narození v místě trvalého pobytu matky.
Rodiče předloží rodný list dítěte
Správní poplatek neplatí.

V přihlašovně Obecního úřadu nelze přihlásit k trvalému pobytu:

občana bez občanského průkazu (cizinec, emigrant a pod.). Musí se přihlásit sám na Magistrátu města Českých Budějovic-oddělení evidence obyvatel, České Budějovice, Jeronýmova 1., kde provedou přihlášení k trvalému pobytu. Cizinci se hlásí na Policii České republiky - Službě cizinecké policie v Č. Budějovicích
občana s neplatným OP nebo s potvrzením o OP (při výměně). Občan si musí nejdříve vyměnit propadlý OP na staré bydliště, pak se přihlásí, ohlašovna znehodnotí OP a občan si nechá vystavit nový OP na nové bydliště.
občana, který uvede v přihlašovacím lístku jiné trvalé bydliště, než jaké je uvedeno v jeho občanském průkazu

Zjištění majitele nemovitosti (budovy nebo pozemku):

Pořebujete znát:
1) katastr, kde se nemovitost nalézá – pro naši obec to je Doudleby (okres České Budějovice), nebo číslo 631400
2) část obce – Doudleby nebo Straňany – toto pouze pro budovy
3) číslo popisné nebo evidenční budovy
4) číslo parcely nebo pozemku

Majitele zjistíte nahlédnutím do katastru nemovitostí na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ Tato služba je poskytována Katastrálním úřadem zdarma a zjištěné údaje jsou pouze informativní.

 

Žádost o odkup obecního pozemku:

Formulář: žádost o odkup pozemku.docx

 

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?

doručování pošty na adresu ohlašovny

 

Potřebujete najít na někoho kontakt?

kontakt

 

Bezplatná insolvenční poradna

S účastí Jihočeského kraje, Krajského soudu a jiných důvěryhodných partnerů byla v Českých Budějovicích zřízena bezplatná poradna pro ty, co nezvládají splácet svoje dluhy

bezplatná poradna plakát

 

Zatoulaní psi, kočky a další zvířata

Postrádáte-li svého domácího mazlíčka, zkuste  kontaktovat odchytovou službu - firmu Animal Rescue 777 214 860

Animal Rescue

Pokud zatoulané domácí zvíře naleznete, dejte vědět starostovi 

 

Najdete-li zraněného či nemocného živočicha

kontaktujte prosím stanici, která má na starosti danou oblast. Její zaměstnanci se s Vámi již domluví na dalším postupu - kam si pro zvíře dojedou, či zda byste vy měli možnost ho někam zavézt.
U nás je to:
ZOO Ohrada tel. 387002213, 723361181

 

 

Formuář žádosti o pokácení stromu

 

Veškerá stavební povolení, ohlášení drobné stavby i zásadní stavební úpravy nemovitostí vyřizuje pouze Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice!


Rybářské lístky pro občany Doudleb od 1.4.2004 vystavuje Magistrát města Českých Budějovice, odbor životního prostředí.

 

Důležité internetové adresy českých státních úřadů

(při jejich použití opustíte stránky obce Doudleby):

Portál státní správy - portal.gov.cz

Ministerstvo financí - Ddaňová přiznání a návody - cds.mfcr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí – sociální dávky - forms.mpsv.cz/sspforms

Justiční instituce včetně obchodního rejstříku - www.justice.cz

Veřejný ochránce práv, podání podnětů - www.ochrance.cz

Nahlížení do katastru nemovitostí - nahlizenidokn.cuzk.cz