Marek Chromý

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Územní plán

Územní plán

Pořizovatel:

Magistrát města České Budějovice
odbor územního plánování a architektury

Vydal:

Zastupitelstvo obce Doudleby
dne 27.9.2010 usnesením č. 5

Účinnost:

Datum nabytí účinnosti 29.10.2010

Zveřejnění:

Oznámeno veřejnou vyhláškou, vyvěšeno 14.10.2010, sejmuto 30.10.2010

 

veřejná vyhláška

opatření obecné povahy

Hlavní výkres, urbanistická koncepce, měřítko 1:5000

Hlavní výkres koncepce veřejné infrastruktury

Koordinační výkres

Výkres základního členění území

Výkres širších vztahů

Výkres veřejně prospěšných staveb

Výkres předpokládaného záboru půdního fondu

 

 

Změna č. 1 územního plánu obce Doudleby

Pořizovatel:

Magistrát města České Budějovice
odbor územního plánování a architektury

Vydal:

Zastupitelstvo obce Doudleby
dne 29.4.2014 usnesením č. 3

Účinnost:

Datum nabytí účinnosti 19.5.2014

Zveřejnění:

Oznámeno veřejnou vyhláškou, vyvěšeno 5.5.2014, sejmuto 20.5.2014

 

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Hlavní výkres Změny č. 1 ÚP Doudleby, měřítko 1:5000

Koordinační výkres Změny č. 1 ÚP Doudleby

Výkres základního členění území Změny č. 1

Výkres širších vztahů Změny č. 1 ÚP Doudleby

 

 

 

Změna č. 2 územního plánu obce Doudleby

Pořizovatel:

Magistrát města České Budějovice
odbor územního plánování a architektury

Vydal:

Zastupitelstvo obce Doudleby
dn

Účinnost:

Datum nabytí účinnosti 4.1.2021

Zveřejnění:

Oznámeno veřejnou vyhláškou, vyvěšeno 18.12.2020, sejmuto 5.1.2021

úplné znění

úplné znění I-1 ZČ

úplné znění I-2 HV - koncepce urb

úplné znění I-3 HV koncepce VI

úplné znění I-4 VPS

úplné znění II-1 KV

 

 

 US 1 Doudleby plocha č. 25 ("U zastávky")

Textová část 2022 03 15.docx

ÚS Doudleby_2022_01_20_VLASTNICKÉ VZTAHY.dwg

ÚS Doudleby_DTI_2022_01_22.dwg

ÚS Doudleby_HV_2022_01_24.dwg

ÚS Doudleby_KV_2022_01_24.dwg

ÚS Doudleby_SV_2022_01_20.dwg

ÚS Doudleby_UK_2022_01_21.dwg

ÚS Doudleby_A_TEXT.pdf

ÚS Doudleby_B1_SV.pdf

ÚS Doudleby_B2_HV.pdf

ÚS Doudleby_B3_DTI.pdf

ÚS Doudleby_B4_AS.pdf

ÚS Doudleby_B5_KV.pdf

ÚS Doudleby_B6_VVV.pdf

ÚS Doudleby_TITULKA.pdf