Marek Chromý

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Kultura a spolky > Kultura v obci

Kultura a spolky

Kultura během roku 

 

Blue and white creative Letter to the Three Kings A4 document.jpg

6. ledna vychází na obchůzku Tříkrálová koleda. Děti ve skupinkách (s dospělým doprovodem) obchází jednotlivá stavení a zpívají koledu. Občané koledníky vítají a štědře odměňují cukrovinkami nebo penězmi. 

 

 

Red Black Illustration Dance Women And Boy World Dance Day Instagram (Poster).jpgColorful Illustrated Carnival 2023 Flyer (1).jpg

 

Vždy kolem 20. ledna pořádá místní sbor dobrovolných hasičů tradiční Hasičský ples. Dalším plesem je Obecní bál, který od roku 1996 pořádá obec v průběhu března. Děti se vyřádí na Maškarním bále pro děti v březnu.

Doudlebský.jpg

Některou únorovou neděli nebo začátkem března – podle termínu Velikonoc - se koná v Doudlebech Masopust. Od ráno až do večera obchází všechny domy mládenecká růžičková koleda společně s dechovou kapelou. U každého domu kapela zahraje písničku „Červená růžičko“, koledníci zatancují „kolečko“ a pozvou přítomné na večerní zábavu. Odpoledne se do masopustu zapojuje slaměná koleda ženatých mužů – bývalých koledníků mládenecké koledy, aby mohla mládence zkontrolovat. Obchůzku koledy organizuje Národopisný soubor Doudleban. Kromě toho prochází vsí několik skupin dalších masek, které tropí každý rok nejrůznější legrační kousky.

 

Doudlebánek 6.jpg

Jarní pouť v Doudlebech se koná na Černou neděli. Dopoledne je mše, odpoledne v sále kulturního domu program, který zahrnuje např. promítání starých filmů, kde naše vesnička "hrála". Kronikáři připravují v Doudlebské jizbě výstavu na nějaké téma, např. Doudlebští a  1. světová válka, nebo Výbava našich babiček. Kulturní vložku zajišťuje Doudleban a Doudlebánek.

 

 

Hello Spring (Facebook Post) (21 × 29 cm).jpg

Vynášení Morany - akce základní a mateřské školy, ke které se ale může připojit kdokoli. Loutka Morany z přírodních materiálů je nesena od školy k řece, děti zpívají a hrají na hudební nástroje. U řeky je loutka zbavena oblečení (aby neznečistila řeku) a hozena do vody. Tím se vesnice zbavuje zimy a vítá jaro. 

Happy Easter instagram post (21 × 29 cm).jpg

Místním lidovým zvykem je velikonoční obchůzka mladších dětí po vsi s řehtačkami – tzv. řehtání. Řehtání má o Velikonocích nahrazovat zvonění zvonů ráno, v poledne a večer. Prvně se děti sejdou na návsi na Zelený čtvrtek v 18. hodin, obejdou nejprve Doudleby a pak Straňany. Další obchůzka následuje na Velký pátek v 6, 12 a 18 hodin a na Bílou sobotu ráno v 6 hodin. Řehtání uzavírá koleda s pomlázkami na Bílou sobotu. Od každé hospodyně dostanou obvykle vejce nebo peníze či obojí. Koleda není občany chápána jako žebrání, ale jako odměna za řehtání. Nejstarší děti, jež řehtání vedou, obvykle přesně zapisují, jak kdo chodil poctivě řehtat, a podle toho přesně koledu rozpočítávají.

 

Blue White Motivational Modern Aesthetic Sea Desktop Wallpaper (21 × 29 cm).jpg

Poslední sobotu v dubnu se do vsi od přehrady žene více vody - na vlně splouvají řeku vodáci na akci Odemykání Malše.

stavění máje.jpg279264635_5492218054135994_3743399028445754205_n.jpg

Tradičním zvykem je i stavění máje na Čapkově kopci, vždy 30. dubna. Lidovost této akce charakterizuje i to, že ji celá léta neorganizuje žádný spolek ani instituce, pouze mládež sama, která se na ni domlouvá vždy v hospodě. Odpoledne se vydá skupina asi patnácti mužů do lesa, kde pomocí motorové pily uřízne vysoký smrk. Smrk opřou spodkem o korbu vleku, který táhne traktor. Vzadu nesou kmen pouze chlapci. Kromě májky přivezou z lesa ještě čtyři slabé kmeny. Pevným lanem se svážou vždy dva k sobě, to jsou tzv. kleštiny, jež slouží k zdvihání májky. Na Čapáku je májka zbavena kůry. Svobodné dívky podle tradice udělají dva věnce z chvojí a ozdobí je krepovým papírem. Pomocí kleštin se májka postupně zdvihá a vyrovnává. Obvykle stojí tak kolem sedmé hodiny večerní. V té době je už na Čapáku mnoho lidí mladšího i středního věku. Zapálí se vatra z roští a přikládá se z připravené hromady dříví. Chlapci si přinesou k májce spací pytle a hlídají ji až do rána, aby ji někdo ze sousedních obcí třeba naschvál nepodřízl.

U příležitosti Dne matek, který připadá na druhou neděli v květnu, vystupují děti ze Základní a Mateřské školy Doudleby s nacvičeným programem básniček a písniček.

 

cyklovýlet (1).jpg

Malí i velcí cyklisté vyjíždějí na cyklovýlet Na kole okolo Doudleb již tradičně v  červnu. Trasa cca 30 - 40 km je uspořádána tak, aby vyhovovala hlavně rodinám s dětmi. Po návratů domů lze ještě posedět vespolek v doudlebské hospůdce, pro děti jsou připraveno pečení buřtů, a pro dospělé posezení s písničkami v podání místního uskupení Drazda band.

 

Putování po Doudlebech (1).jpgYellow Pink Blue Modern Simple Illustration Summer Party Invitation Flyer (21 × 29 cm).jpg

 

Začátek prázdnin oslaví děti na tradiční akci Putování okolo Doudleb. Na startu dostanou od Tří Mirek plánek a podle něj vyhledávají jednotlivá stanoviště. Zde podle tématu ročníku (řemesla, pohádky, národnosti světa, apod.)  pak plní nejrůznější úkoly, a za ně dostávají drobné odměny.  S velkým úspěchem se setkává  pěnová show nebo vodní skluzavka.  Léto vítá také Doudlebánek na své Poslední zkoušce.

Harvest Festival Facebook Post (21 × 29 cm).jpg

Na začátku září pořádá Národopisný soubor Doudleban folklórní festival Doudlebské dožínky. Termínem jejich pořádání je sobota před doudlebským posvícením a zároveň poutí, jež připadají na neděli po svátku Narození Panny Marie 8. září (tedy vždy druhou neděli v září). Pouť v kostele se na tento svátek slaví se již od roku 1716, každoroční festival Doudlebských dožínek od roku 1997.  Scénář akce je následující: Ze Straňan vyjedou z Bustova statku vyzdobené vozy, které táhnou koně ve svátečních postrojích. Za nimi jdou, hrají a zpívají členové Doudlebanu, Kovářovanu a dalších pozvaných souborů v krojích. V Doudlebech se průvod otočí a zamíří na Čapák, kde je postaven taneční parket a lavičky. Zde pak pod širým nebem vystupují po celé sobotní odpoledne jednotlivé soubory. Jako první vystupuje ovšem vždy Doudleban s tradičním pásmem dožínek a předáváním dožínkového věnce hospodáři a hospodyni. Pokud je špatné počasí, odbývá se folklórní festival v kulturním domě. Večer je taneční zábava. Ten samý den lze v obci pozorovat  i zvýšený pohyb vodáků - na řece se koná tradiční akce "zamykání Malše".

 

Travel (Poster) (21 × 29 cm).jpg

Na pochod  se vydávají třetí sobotu v září účastníci turistické akce "Okolo Doudleb". Trasa cca 15 km vede , jak název napovídá, do nejbližšího okolí naší vesničky. Protože zájem je obrovský a počet účastníků atakuje stovku a organizátoři se vždy snaží najít bezpečné cesty mimo silnice, leckdy se chodci dostanou do míst, o kterých ani nevěděli, že tady jsou. Na několika stanovištích, které zabezpečují hasiči, si pak lze odpočinout a občerstvit. Večer bývá v doudlebské hospodě v podání písniček Drazda bandu. 

 

happy kite flaying day instagram story (21 × 29 cm).jpg

S přicházejícím podzimem je čas na Drakiádu, kterou pořádají Tři Mirky. Koná se většinou podle počasí v půlce října na letišti.


 Pink Bus Tour Online Service Poster (21 × 29 cm).jpg

Jednou za rok  organizuje místní skupina Červeného kříže výroční schůzi svých členů s odbornou zdravotní přednáškou pro veřejnost. Setkávají se také místní senioři. Program jim zpříjemňuje např. vystoupení souboru Doudlebánek. Členové ČČK i senioři dvakrát za rok (v červnu a září) společně vyjíždějí na výlet

Cream Elegant Advent Instagram Post (21 × 29 cm).jpg

V adventním čase pořádá obec slavnostní rozsvícení vánočního stromku, při němž vystupují s nacvičeným pásmem vánočních koled děti z mateřské a základní školy, Doudlebský pěvecký sbor a Doudlebánek. Ani v Doudlebech nechybí tradiční obchůzka Mikuláše, anděla a několika čertů (5. prosince večer) po domech, kde mají malé děti. Na svatou Lucii pak v domácnostech provádějí kontrolu úklidu  "lucky". Vánočnímu času předchází na svatého Martina lampionový průvod, který pořádá mateřská škola. Předvánoční dobu si obyvatelé mohou zpříjemnit tradičním vánočním koncertem v doudlebském kostele. Účinkují  místní i ti, kteří na naši obec mají vazbu. A protože naše vesnička je opravdovým rodištěm muzikantů, střídají se děti i dospělí, amatéři i profesionálové, koledy, vážná hudba, folk i rock, a  tak je program co se týče repertoáru velmi pestrý. V roce 2016 se právě na koncertě uskutečnila veřejná sbírka na pomoc místní obyvatelce, v jejímž domě došlo k požáru. Tradiční koledy si pak mohou zájemci zazpívat spolu s doudlebským dudákem a Doudlebskými pištci na Štědrý den dopoledne v doudlebské hospůdce, která je ten den  doslova našlapána, a to i rodinami s dětmi. Domů se společnost rozchází v tento slavnostní den poté, co si společně zazpívala i Doudlebskou modlitbu.

Během vánočního období si mohou zájemci zatancovat na taneční Štěpánské zábavě, kterou pořádá Národopisný soubor Doudleban vždy 25. prosince, tedy předvečer svátku sv. Štěpána.

Vintage Paper Minimalist Wallpaper (21 × 29 cm).jpg

Na závěr roku se mohou zájemci o historii Doudleb těšit na besedu nad kronikou, jež se koná vždy v týdnu mezi Vánocemi a Novým rokem.

Kromě těchto pravidelných kulturních akcí a lidových zvyků se zde konají sportovní zápolení v nohejbale, volejbale, tenise,  šipkách a stolním tenise. Pokud přeje počasí, na ledové ploše na hřišti si to rozdají v hokeji svobodní a ženatí. Na led, který připravují a udržují sportovci a hasiči, vyráží na bruslích v hodinách tělocviku i děti z místní školy. Pokud nasněží, Doudlebské stráně jsou pak jak stvořené k lyžování a bobování. V obci se koná vždy jednou za několik let obvodová hasičská soutěž, při níž představí ukázku svého zásahu místní hasiči i jejich kolegové z okolí.