Marek Chromý

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Kultura a spolky > Stalo se > 2012

Stalo se 2012

 

Tříkrálová sbírka

Ve dnech 6. a 7. ledna se v naší obci prvně konala tříkrálová sbírka. Jde o celostátní dobročinnou sbírku organizovanou Charitou České republiky. Sbírky se ujaly děti z dětského souboru Doudlebánek, které za doprovodu dvou dospělých osob obešly kolem padesáti domů v obci. Kostýmy králům ušila Jana Rajnochová. Zvláště staří občané byli návštěvou tří králů upřímně dojati. Celkem se vybralo 9 549,- Kč; prostředky byly použity na dva projekty charity v jihočeském regionu – Hospic v Prachaticích a Dům pro matku a dítě ve Veselíčku. Všem dárcům díky!

   

Dětský maškarní bál

Tradiční maškarní bál organizoval sbor dobrovolných hasičů v sobotu 24. března. Na děti čekaly nejrůznější soutěže, písničky a dárky.

   

Jarní pouť

Druhý ročník obnovené jarní poutě v Doudlebech připadl na 25. března. Při slavnostní mši tentokrát zazpíval Doudlebský sbor, který sestavil Ladislav Chyňava ml. z místních zpěváků. Během odpoledního programu v kulturním domě nejprve vystoupil s loutkovou pohádkou pro děti Viktor Pirošuk, poté měli přítomní možnost uslyšet krátké vystoupení přední české pianistky Jitky Čechové, která je zároveň místní chalupářkou. Program uzavřelo promítání části sestřihu videa, v němž vzpomínají pamětníci z Doudleb, Střížova a okolí.

   

Ženský den

Po úspěchu chlapského dne a dětského putování po Doudlebech vymyslely tři Mirky do třetice všeho dobrého také soutěž pro ženy. Akce se konala na Den matek – tedy v neděli 13. května odpoledne v prostoru sportovního hřiště a Čapkova kopce. Dámy soutěžily v disciplínách jako házení válečkem, otáčení palačinek, škrabání brambor, běh s velkou nákupní taškou, jízda s kolečkem atd. Pro děti byl na hřišti připraven skákací hrad a na závěr společné opékání špekáčků.

    

Chlapský den

V neděli 11. června se za horkého počasí konal druhý ročník Chlapského dne v prostoru kolem řeky v Doudlebech. Účast byla hojná.

Zahradní slavnost

Na závěr školního roku zorganizovaly paní učitelky ze školy a školky pro děti již tradiční „Zahradní slavnost“. Akce se konala ve středu 27. června na zahradě mateřské školy. Její součástí bylo i kromě vystoupení dětí s nacvičeným pásmem i loutkové divadelní představení a slavnostní pasování budoucích prvňáčků mezi školáky.

 

Letní kino

Zajímavé kulturní zpestření léta připravili Radek a Markéta Sedláčkovi pro své sousedy i všechny zájemce. Na zahradě u svého rodinného domu na Rechlích uspořádali od července až do konce září letní kino. Promítalo se pomocí dataprojektoru na stěnu domu každou sobotu večer, a to i za drobného deště. Vstup byl zcela zdarma.

Putování po Doudlebech pro děti

Třetí ročník akce pro děti Putování po Doudlebech připadl na 1. září 2012, tedy poslední prázdninovou sobotu. Tentokrát jej jeho organizátorky Mirky B., C. a D. připravily v duchu lidových slavností a zvyků během roku. První stanoviště bylo pouze zapisovací a měli ho na starosti tři králové (vlastně královny). Dále následovala stanoviště s plněním různých úkolů a získávání odměn: masopust (příprava papírových růžiček na klobouky), dvě stanoviště velikonoční (barvení vajíček a řehtání v labyrintu), příprava májky za pomoci doudlebských hasičů, dožínky (poznávání a mlácení obilí v doudlebském mlýně), pouť (střílení papírových růží), hon (střelba prakem), lampionový průvod (škola), advent (výroba adventních svícnů), Mikuláš (zpěv) a Vánoce (výroba adventních ozdob). Soutěže se zúčastnilo 62 dětí. Na závěr byl opět připraven nafukovací hrad (postavený tentokrát v sále kulturního domu), buřtíky a nápoje. Obloha byla od rána zamračená a deštivá, ale odpoledne se stal zázrak a počasí se umoudřilo.

  

Koňský jezdecký klub Falea

V letošním roce koupil budovu bývalého vepřína od zemědělského družstva koňský jezdecký klub Falea. Ihned započal s rekonstrukcí objektu pro účel ustájení koní, jež byly dosud umístěny ve stájích na dvoře Vondrov u Českých Budějovic. Cílem klubu je kvalitní příprava jezdců a koní, kteří mají zajištěny dobré podmínky pro svůj výkonnostní růst. Počátky klubu spadají do roku 2001, kdy se čtyři zakládající členové dohodli na vzájemné spolupráci. První zkušenosti a jezdecké licence získala v rámci klubu celá řada mladých jezdců, které dnes lze potkat na koňských závodech. V současnosti má Falea 20 členů, a to především dívek, které cvičí a zároveň o koně i pečují. Koně byly v novém prostoru ustájeny k prvnímu listopadu 2012.

Zemřeli:

Bohumil Zdrha (74 let), Doudleby
Miroslav Lexa (nedožitých 70), Straňany
Pavel Beran, (60 let), Straňany
Anna Šimánková (94 let), Doudleby (Amerika)
Božena Šimánková (93 let), Straňany
Václav Douda (66 let), Straňany
a také bývalá občanka Marie Běhunková (101 let), (Domov důchodců Dobrá Voda)

Narození:

Jan Trněný, Doudleby
Adéla Frčková, Straňany